Victor Buyck bouwt mee aan de nieuwe Pater Sangersbrug

Vous êtes ici

Victor Buyck bouwt mee aan de nieuwe Pater Sangersbrug

Victor Buyck Steel Construction Pater Sangersbrug

Maaseik, België - Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat we mee mogen werken aan de nieuwe Pater Sangersbrug. Dit ambitieuze project zal een belangrijke nieuwe verbinding vormen tussen Maaseik in België en de Nederlandse provincie Limburg. De brug is ontworpen om zowel de mobiliteit te verbeteren als een duurzaam voorbeeld van moderne infrastructuur te zijn.

De nieuwe Pater Sangersbrug zal bijna 200 meter lang worden en een breedte van 20 meter hebben. Deze brug vervangt de oude structuur die de afgelopen decennia als een essentiële schakel diende voor zowel wegverkeer als fietsers en voetgangers. Het nieuwe ontwerp, gecreëerd door ZJA, zal niet alleen de capaciteit en veiligheid verbeteren, maar ook de esthetische waarde van de omgeving verhogen.

Bij de planning van de Pater Sangersbrug is duurzaamheid een centraal thema. De brug zal worden gebouwd met hoogwaardig, recyclebaar staal en voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Waterschap Limburg heeft benadrukt dat het ontwerp rekening houdt met klimaatverandering en robuust genoeg is om toekomstige uitdagingen, zoals hogere waterstanden en extremere weersomstandigheden, het hoofd te bieden.

Pater Sangersbrug - Copyright ZJA    Pater Sangersbrug - Copyright ZJA

Twee-Fasen Uitvoering

Een van de unieke aspecten van dit project is de uitvoering in twee fasen. In de eerste fase wordt de studie van de brug afgerond en worden de werken in detail voorbereid. Hierbij is niet enkel het studiebureau betrokken, maar ook de aannemerscombinatie (TM HYE - Victor Buyck Steel Construction - Hoogmartens Wegenbouw). Een primeur in België.

In de tweede fase wordt de nieuwe brug dan effectief gebouwd naast de bestaande brug, zo kan de huidige brug tijdens de werken open blijven voor het verkeer. Dit zorgt ervoor dat de verkeersstroom niet wordt onderbroken en minimaliseert de impact op de omgeving. Zodra de nieuwe brug gereed is, wordt de oude brug verwijderd en vindt de definitieve aansluiting plaats.

Door als aannemerscombinatie vroeg bij het bouwproces betrokken te worden, kunnen we onze expertise en praktische kennis inbrengen om het ontwerp te optimaliseren en risico's vroegtijdig te identificeren. Dit leidt tot een efficiënter en realistischer project, met minder onverwachte wijzigingen en kostenoverschrijdingen. Bovendien bevordert het een nauwe samenwerking en betere communicatie met de opdrachtgever, wat resulteert in een vlottere uitvoering en hogere bouwkwaliteit. 

Pierre A. Smetryns, Business Unit Manager Victor Buyck Steel Construction

De voltooiing van de nieuwe Pater Sangersbrug zal aanzienlijke voordelen bieden voor de regio. Naast de verbeterde verkeersveiligheid en capaciteit, zal de brug ook bijdragen aan de economische ontwikkeling door een vlotte verbinding tussen België en Nederland te faciliteren. Bovendien draagt de brug bij aan de inspanningen om duurzame infrastructuur te ontwikkelen, wat essentieel is in het licht van de huidige milieu-uitdagingen.


Victor Buyck Steel Construction bouwt mee aan de nieuwe Pater Sangersbrug in samenwerking met HYE en Hoogmartens Wegenbouw in opdracht van De Vlaamse Waterweg. Het ontwerp komt van architectenbureau Zwarts en Jansma en de studie wordt uitgevoerd door SBE.

30/05/2024