Werknemers Victor Buyck nemen terug deel aan de Car Free Day

Vous êtes ici

Werknemers Victor Buyck nemen terug deel aan de Car Free Day

Victor Buyck Steel Construction Car Free Day

Eeklo, België - In deze Week van de Mobiliteit, werd gisteren de Car Free Day georganiseerd. Victor Buyck nam ook dit jaar voor de zevende keer deel. Zoals we allemaal kunnen vaststellen zijn de files weer in volle kracht teruggekomen na de vakantiemaanden. Het nemen van de fiets kan dan een welgekomen en gezonde afwisseling betekenen. Met deze actie willen we dan ook onze werknemers aanzetten om frequenter te gaan fietsen.

Alle deelnemers werden getrakteerd op een ontbijt, zodat ze de dag terug vol energie konden beginnen. De 72 deelnemers spaarden in totaal 3602 autokilometers uit. Dit zorgde voor een gesponsord bedrag van 706 euro door ons management. Dit wordt verdeeld onder Ethio Trees (meer info over hun projecten via EthioTrees) en Het Rode Kruis (zij kunnen hiermee hun Franstalige evenknie verder ondersteunen bij de hulp na de watersnood) dat we allemaal kennen.

Rode Kruis.png

Ook onze huisgemaakte honing werd tot het laatste potje verkocht. Door het slechte voorjaar/zomer was de opbrengst wel merkelijk lager dan op andere jaren.

Victor Buyck Steel Construction Honing.png

23/09/2021