EN 1090-1 (OCBS)

U bent hier

Op 1 januari 2010 is een nieuwe norm in voege getreden: de EN 1090. Deze Europese norm handelt over de minimale kwaliteitseisen die zullen moeten worden gerespecteerd voor alle stalen constructies die binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht.

Sinds augustus 2011 is deze norm wettelijk verplicht. Deze norm is een gevolg van de Europese Richtlijn Bouwproducten 89/106/EEC van 21 december 1988. Deze Richtlijn schrijft zes fundamentele eisen voor die van toepassing zijn op alle bouwproducten voor gebouwen en civieltechnische constructies:

1. Mechanische weerstand en stabiliteit
2. Veiligheid in geval van brand
3. Hygiëne, gezondheid en milieu
4. Veiligheid bij het gebruik
5. Bescherming tegen lawaai
6. Energiebesparing en thermische isolatie.

Om deze eisen concreet in te vullen werd, voor stalen constructies, EN 1090 opgesteld en ingevoerd. VBSC heeft als eerste staalbouwer in België een certificaat van conformiteit ontvangen.

Via een bijlage van de norm wordt de verplichting opgelegd aan elke staalbouwer om, vanaf augustus 2011, elk onderdeel van een staalconstructie die op de Europese markt wordt gebracht en dat in een werkhuis is gemaakt, te voorzien van een CE-markering.

 

OCBS_Certificaat EN1090-1_2024.01.25_NL_1.jpg