Privacy policy

U bent hier

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke gegevens Victor Buyck Steel Construction verzamelt op de website, hoe Victor Buyck Steel Construction die gegevens gebruikt en hoe de gegevens worden beschermd. Door gebruik te maken van de website en van de gerelateerde diensten, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, door te geven en op te slaan zoals beschreven in deze privacyverklaring en in de gebruikersovereenkomst.

Victor Buyck Steel Construction kan in de toekomst beslissen om de privacyverklaring te wijzigen wanneer, bijvoorbeeld, andere (persoons)gegevens die niet worden vermeld in deze verklaring worden verwerkt voor zover de wet dat toestaat.

Uw persoonsgegevens worden niet verzameld als u de website uitsluitend bezoekt om informatie te vinden over Victor Buyck Steel Construction, over de producten en diensten van VBSC, of over de onderwerpen of items die op deze website worden weergegeven. Alleen wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals de nieuwsbrief ontvangen), wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (o.a. uw familie- of bedrijfsnaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, huisnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en afbeelding).

Telkens wanneer u persoonsgegevens verstrekt, verwerkt Victor Buyck Steel Construction deze gegevens in overeenstemming met het beleid dat hier wordt beschreven en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Victor Buyck Steel Construction verstrekt aan u toebehoren, of dat u ten minste de toestemming hebt om de gegevens te gebruiken en door te geven aan Victor Buyck Steel Construction. Victor Buyck Steel Construction kan u tijdelijk of permanent de toegang ontzeggen tot (delen van) zijn websites wanneer u valse gegevens of gegevens van derden zonder hun toestemming gebruikt.

Victor Buyck Steel Construction verwerkt persoonsgegevens om contact op te nemen met u, om de producten of diensten aan te bieden die u heeft aangevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u op de hoogte te brengen van uw eigen aanbod van producten en diensten (zoals data waarop evenementen van Victor Buyck Steel Construction, wedstrijden, enz. plaatsvinden), om zijn eigen aanbod van producten en diensten te personaliseren en met het oog op directmarketingdoeleinden. Victor Buyck Steel Construction stuurt u alleen informatie waarvoor u zich registreert op de website (zoals de nieuwsbrief). Derden kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend na uw expliciete toestemming gebruiken voor direct marketing. U kunt uw toestemming vrijwillig geven of intrekken.

Victor Buyck Steel Construction verwerkt in principe enkel de persoonsgegevens die u opgeeft voor de doeleinden die beschreven worden in deze privacyverklaring. Als Victor Buyck Steel Construction uw persoonsgegevens wilt verwerken voor andere doeleinden of wilt doorgeven aan partners, dan vraagt VBSC om uw toestemming. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen.

Victor Buyck Steel Construction beschermt uw gegevens aan de hand van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking en aanpassing te minimaliseren. Het gaat daarbij om firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles met betrekking tot gegevens en servers.

Als u vermoedt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, kunt u contact opnemen met Victor Buyck Steel Construction. Victor Buyck Steel Construction bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en wist de persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

Als uw gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn met het oog op de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken, dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen of te wissen. Dergelijke verzoeken worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Victor Buyck Steel Construction verzamelt mogelijk anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals het browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.