Victor Buyck bouwt de nieuwe Cruiseterminal in Antwerpen

You are here

Victor Buyck bouwt de nieuwe Cruiseterminal in Antwerpen

Antwerpen, België - AG VESPA en De Vlaamse Waterweg hebben aan de combinatie Artes Roegiers – Victor Buyck Steel Construction de opdracht gegeven voor de realisatie van de aanmeerfaciliteiten van de Cruiserminal ter hoogte van ’t Steen.

Het grootste deel van de opdracht omvat voor Victor Buyck de bouw van 3 grote afmeerpontons van ca. 120m x 9m x 2,5m met daarop een architecturale luifel. Verder levert Victor Buyck ook 2 kleinere overlooppontons, 2 architecturale toegangsbruggen van ongeveer 70m en 2 toegangsplatformen. De studie van de pontons behoort tot de opdracht van Victor Buyck, de andere (architecturale) delen zijn door Ney & Partners al uitgewerkt.

Victor Buyck zal alle onderdelen vanuit de werkhuizen in Wondelgem via het water  naar Antwerpen aanvoeren. Het transport wordt zo op duurzame wijze uitgevoerd. Bijkomend voordeel is dat de werkzaamheden ter plaatse tot een minimum beperkt blijven. De grote, nieuwe pontons zullen rechstreeks in verbinding staan met het bestaande ponton ‘Steenplein’. Dit broertje werd in 2007 eveneens door Victor Buyck gerealiseerd.

Om dit grote en prestigieuze werk in het historische centrum van Antwerpen te realiseren is een totale uitvoeringstermijn van bijna 2 jaar voorzien.

Copyright afbeeldingen: © ontwerp Ney & Partners – visualisatie bmd3d.

Zie ook https://www.agvespa.be/nieuws/de-werken-aan-de-nieuwe-cruiseterminal-zijn-gestart

CruiseTerminal-Kade1.jpgCruiseterminal_schelde.jpg