Victor Buyck bouwt de nieuwe Meulestedebrug

U bent hier

Victor Buyck bouwt de nieuwe Meulestedebrug

Victor Buyck Steel Construction Meulestedebrug

Gent, België - De bestaande Meulestedebrug is een beweegbare brug over het Kanaal Gent-Terneuzen. De brug is momenteel één van de weinige verbindingen is tussen de R4-West en de R4-Oost en een icoon in Gent. De bovenbouw en de elektromechanica van de brug zijn sterk verouderd en in zeer slechte staat. De recente aanvaring heeft de situatie niet verbeterd. De oude brug ligt na spoedherstelling terug op haar plaats, maar dit is slechts tijdelijk.

In een tijdelijke maatschap met Artes Depret en Agidens Infra Automation zal Victor Buyck de bestaande Meulestedebrug vervangen door een nieuwe beweegbare brug, bestaande uit twee aparte beweegbare brugdelen (één per rijrichting), inclusief alle aanhorigheden zoals aanvaarbeveiliging, fietsonderdoorgang, technische ruimte, bijhorende baggerwerken, heraanleg van de aansluitende wegenis, riolering en kaaimuren. De nieuwe dubbele brug zal bijna drie keer zo breed zijn.

ONTWARRING VAN DE "VERKEERSKNOOP MEULESTEDE"

De nieuwe, brede brug krijgt immers vijf rijstroken. Tegelijk worden het kruispunt van de Wondelgemkaai en de Zeeschipstraat en de fietsverbindingen aangepakt, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en de stad Gent. Zo verhoogt de capaciteit en zal het verkeer vlotter en veiliger verlopen langs deze belangrijke toegangspoort in de noordrand en het havengebied van Gent.

GEZAMENLIJKE INVESTERING

De Vlaamse Waterweg financiert het grootste deel, maar ook Farys en de stad Gent dragen bij.

MINDER HINDER DOOR GEFASEERDE AANPAK

De werken zullen ingrijpend zijn en vijf jaar duren. Toch zal het door de gefaseerde aanpak bijna altijd mogelijk blijven om er het kanaal Gent-Terneuzen te blijven oversteken.

Ten noorden van de oude brug start na de zomer van 2021 de constructie van het eerste, nieuwe brugdeel op het terrein. De huidige Meulestedebrug blijft operationeel totdat de noordelijke brughelft klaar is om het verkeer toe te laten. Dan volgt de afbraak van de oude brug en wordt vervolgens op die plaats het zuidelijke brugdeel gebouwd. Wanneer het verkeer over dit tweede deel mag, worden de noordelijke brughelft en de toegangswegen afgewerkt.

Victor Buyck Steel Construction Meulestedebrug (2).jpg

Externe links: