Zwaluwen vanaf volgend voorjaar welkom in de nestkastjes aan onze nieuwe brug van Kuringen!

U bent hier

Zwaluwen vanaf volgend voorjaar welkom in de nestkastjes aan onze nieuwe brug van Kuringen!

Victor Buyck Steel Construction Zwaluw Kuringen

Victor Buyck draagt samen met De Vlaamse Waterweg hun steentje bij in de herwaardering van de zwaluw.

Zwaluwen zijn rechtstreeks afhankelijk geworden van de mens, we hebben dus een belangrijke functie in hun voortbestaan. Ze worden namelijk op verschillende fronten bedreigd door voedselverlies (gebrek aan insecten, veroorzaakt door luchtverontreiniging en het gebruik van bestrijdingsmiddelen), verdwenen nestplaatsen en klimaatverandering.

Onze nieuwe brug in Kuringen werd afgelopen vrijdag uitgerust met 40 kunstnesten. Deze zijn vooral geschikt voor zwaluwen die broeden in kolonies.

Zwaluwen zijn bovendien ook uitstekende architecten. Ze bouwen graag uitbreidingen aan de al aanwezige nesten. De kunstnesten zijn gekleefd op een profiel dat voorzien is van een laagje grind om het mogelijk te maken voor de zwaluwen om bijkomende nesten te maken.

Wanneer ze terugkomen uit hun overwinteringsgebied in het voorjaar van 2022, heten we hen dan ook hartelijk welkom in de grote Victor Buyck-familie!

Victor Buyck Steel Construction - Zwaluw Kuring (1).jpg

6/09/2021