Duurzaamheidsverslag

U bent hier

Corporate Social Responsibility (CSR), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Sustainability, Duurzaam Ondernemen. Het zijn begrippen die de jongste jaren te pas en ook te onpas worden gebruikt. Dekken ze dezelfde lading? Denkt iedereen daarbij aan hetzelfde?

Het is sinds 2013 de visie van Victor Buyck om de benchmark willen zijn voor waardecreatie en MVO in de staalbouwwereld. We willen dit bewerkstelligen door het verschil te maken op gebied van mensen, oplossingen, innovatie en gedrag.

Waarden en gedrag zijn bij ons dagdagelijks aan de orde, bij alles wat we doen, in elk gesprek, bij elke beslissing. We focussen daarbij op gedrag omdat waarden niet echt zichtbaar zijn, gedrag wel.

Een fundamentele waarde is daarbij langetermijnperspectief. Die waarde heeft ons doen inzien dat we verder moeten kijken dan onze neus lang is, ook verder dan alleen vandaag. Automatisch kom je dan bij de meest belangrijke vraag voor iedere organisatie: wie zijn we? waarom bestaan we? Geen langetermijnperspectief zonder duurzaam ondernemen.

Het is nu tijd om aan de wereld te vertellen waar we voor staan op dat gebied. Vandaar dit allereerste duurzaamheidsverslag, opgesteld volgens de GRI 4-richtlijnen. Het blikt terug en kijkt vooruit.  Het is een momentopname in een continu proces van denken, doen, evalueren, corrigeren en verbeteren.

Victor Buyck is passioneel gedreven om (meer)waarde te creëren in de drie bekende domeinen: People, Planet, Profit. Onze business is om stalen projecten te realiseren zodat we optimaal kunnen bijdragen aan het succes van onze opdrachtgevers en de volledige ontplooiing van onze medewerkers. Staal is daarbij het materiaal van de toekomst; het is immers eindeloos recycleerbaar.

Verbeteren houdt in dat je werkt met doelstellingen. Elke afdeling bij Victor Buyck heeft zeker haar eigen doelstellingen. Het is nu het moment om die doelstellingen collectief te maken, over alle afdelingen heen.

Dit verslag vertelt hoe Victor Buyck het verschil maakt in de maatschappij. U komt in contact met  vele, vaak tot nu toe ongekende, aspecten die deze onderneming en de mensen die haar maken.

Download het duurzaamheidsverslag